STK - VTK, FAC - This is a man-made diamond.

2.60 ct. D-VVS2 Cushion Cut Lab Grown Diamond GIA LG

  • LGDP3377 / CHR (sold)
  • Cushion Cut LG Diamond
  • 2.60 ct.
  • D
  • VVS2
  • 1.35
  • GIA LG  Lab Grown