EGLUS# INSCRIBED - WHITE INCLUSION GIRDLE 100% EYE CLEAN

1.00 ct. H-SI2 Round Cut Natural Diamond EGLUSA  Natural

  • D5005 / YYIR (sold)
  • Round Cut Diamond
  • 1.00 ct.
  • H
  • SI2
  • EGLUSA  Natural
  • $4,630